Coaching – de sleutel tot succes

Coaching Woerden

Coaching kan helpen een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang te brengen. Bijvoorbeeld. Wild toegevoegd aan uw presentatievaardigheden of aan uw professionele zelfvertrouwen of zelfwaardering en interviewen kunnen waardevolle hulpmiddelen zijn om uw zelfvertrouwen te vergroten en uw prestaties te verbeteren. Maar coaching is geen vervanging voor hard werken of begeleiding.

Coachen is geen vervanging voor hard werken. Het moet duidelijk zijn dat het harde werk van coaching zo verschillend is van het andere, dat het niet nodig is de ene activiteit te vervangen door de andere bij het doen van coaching. En het doel van hard werken is eraan herinnerd te worden dat zelfs het proces van hard doen op zich evenveel en zelfs meer belangrijk is voor het coachen. Wij willen effectieve gewoonten van mensen ontwikkelen, iets speciaals aan hun leven toevoegen, hen helpen hun wilskracht te ontwikkelen. Het is een onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Coaching kan hard werken op eigen kracht niet vervangen zonder een duidelijke afbakening tussen de twee. Coaching is geen alternatief voor ervaring of ervaring in ontwikkeling.

Ervaring levert een enorme bijdrage tot het verwerven van nuttige kennis en, over het geheel genomen, van goed gedrag. Maar het kan niet in de plaats komen van kennis. U kunt veel nuttige informatie opdoen uit de boeken, de tijdschriften, het web en het herfstige daglicht, maar vergeet ook niet dat u, om iets bij te leren, moet besluiten om nieuwe dingen te leren, om situaties met een geest te benaderen in plaats van u erdoor te laten meeslepen en zo uw oordeel en beperkingen los te laten. We zeggen dus dat we coaching nodig hebben om ons te ontwikkelen, maar wat de ontwikkeling van specifieke bekwaamheden betreft, deze zal niet plaatsvinden zolang de huidige bekwaamheden in de persoon of organisatie sluimeren.

Coaching is geen vervanging voor mondelinge verbale communicatie. Het gebrek eraan schaadt de relatie tussen de trainer en de klant. De communicatie kan minder duidelijk zijn wanneer deze twee personen niet praten, maar een open communicatie brengt altijd een uitwisseling van ideeën, nieuwe ideeën en nieuwe informatie op gang. Het harde werk van coaching moet beoordeeld worden in de balans van: het kost de persoon die gecoacht wordt om te realiseren en te laten zien wat hij of zij wil bereiken, bijdraagt aan de empowerment van zichzelf en de ontwikkeling van zichzelf en om te bewegen in de richting van een Continu Verbeteringsproces en ZEG een effect te produceren. De zeven bovenstaande leiderschapsgedragingen:

1. Duidelijkheid van visie Denk vaak na over wat u wilt bereiken. Een duidelijke visie sluit aan bij hogere doelen en u zult minder snel worden tegengehouden als er obstakels op de weg zijn. De persoon die gecoacht wordt moet het gevoel hebben dat het doel van de coach een noodzakelijke verandering is op zo’n manier dat men beter in staat zal zijn om met de gevolgen om te gaan.

2. Doelstellingen en doelstellingen van de coaching zijn noodzakelijk om uw focus te behouden. Iedereen die kan helpen om de focus op dit aspect te houden, kan sterk bijdragen tot het gevoel van richting en de nauwere band tussen de coach en de gecoachte

3. Competentie van de prestaties Jouw interpersoonlijke vaardigheden zijn het belangrijkste kenmerk van de band tussen personal coach en cliënt. Dit betekent dat u zult moeten werken aan de ontwikkeling van uw interpersoonlijke vaardigheden met de coach. Wanneer u over de coachings vaardigheden beschikt, zult u ook zelfvertrouwen ontwikkelen. Wanneer u zeker bent van wat u wilt bereiken, hoe het bereikt moet worden, en hoe u dat zult doen. U zult ook in staat zijn om uw vooruitgang bij het bereiken van uw doelen te evalueren.

4. Moed om te blijven experimenteren Ongebruikte technieken of benaderingen kunnen verouderd zijn wanneer een nieuw gebied voor een probleem komt te staan. Daarom geldt: hoe duidelijker de visie en de houding ten opzichte van de komende mogelijkheid van een nieuwe richting, hoe beter uw kansen op innovatie. Het is beter om te durven falen dan om het nooit te proberen uit angst om te falen. Uw persoonlijke coach geeft u richting, maar helpt u te ontdekken hoe u het beste op uw eigen creativiteit kunt vertrouwen om elk obstakel te overwinnen.

Lees meer

Relatietherapie