Gezinshulp

Gezinsondersteuning

Gezinssteun is wat familieleden elkaar kunnen bieden. Dus als een gezinslid ziek of gehandicapt is, dan werkt de familie voor hem of haar om de problemen thuis op te lossen. Bij een familiebijeenkomst is de inbreng van iedereen.

Tijdens rondetafelgesprekken met het gezin wordt besloten wat nodig is om het leven van het kind te verbeteren en beter om te gaan met de aanpassingen van het verhuizen naar een nieuwe woning of het ontmoeten van anderen. De zieke/gehandicapte familieleden hebben het gevoel dat zij de belangrijkste verzorgers zijn, maar dat is niet waar. Zelfzorg is even belangrijk als alle andere onbekenden. Mensen hebben allemaal hun eigen zorg en steun nodig. Bij de besluitvorming rond de familieronde wordt uitgegaan van de behoeften van het kind of de kinderen en van het gezin als geheel, zodat iedereen als “gezinseenheid” kan werken en de verhuizing positief wordt ervaren. Met andere woorden, de behoeften van iedereen moeten voorop staan bij de beslissing.

Ondersteuning van het gezin is zorg voor het gezin. Het gezin helpt bijvoorbeeld vroegtijdig om vrijetijdsbesteding te krijgen, zodat iedereen zijn vaardigheden kan ontwikkelen, bv. sport, kunst, muziek, koken, tekenen, discussiƫren. Gezinsopvang helpt alle gezinsleden met hun vrije tijd bv. met eten, wassen en gezelschap. Als u wat steun van het gezin nodig heeft voor uw kinderen; boeken, knuffelen, bibliotheken, fotokring, linialen, teddyberen enz, kunnen zij ook meer tijd krijgen om met u door te brengen, Bv. het helpt ook enorm om tijd met uw kinderen door te brengen.

Bij familierondes deelt iedereen in de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen. Bijvoorbeeld beslissingen over de belangrijkste levensmiddelen die thuis uit het nieuwe huis worden gegeten, zoals vers fruit. Niemand weet hoeveel kinderen er zijn of hoeveel maaltijden/snacks er worden ingepakt. Er wordt rekening gehouden met de inbreng van elk gezinslid, b.v. de behoeften en vereisten op basis van leeftijd voor eten, slapen, wassen en settelen. Situaties voor discussie zijn onder andere: Verse voeding keuzes * Komen en gaan aangewezen dagen per week * Maaltijden * School activiteiten * Familie-uitjes * Vrienden en uitjes * Gezondheid Hobby of interesse Rondetafelgesprekken met het gezin moeten worden gebruikt om de nieuwe gezinsleden te helpen hun nieuwe rol te ontwikkelen en verder te bouwen aan een positief gevoel van eigenwaarde.

Voordat u een gezin adopteert en betrokken raakt bij hun opvoedingsstijl, is een van de belangrijkste zaken waarover u een besluit moet nemen, het bieden van een veilig thuis voor uw kinderen en het blijven zorgen voor een gestructureerde omgeving die uw kinderen en de behoeften van hun ouders zal ondersteunen. Er zullen veel veranderingen in de levensstijl zijn in de tijd dat een kind of de ouder naar het nieuwe huis verhuist. Het grootste probleem is om als gezin met alle veranderingen om te gaan en op lange termijn te bedenken dat “dit een sterfgeval in de familie zal zijn”. Grootouders en familieleden van de kinderen maken ook deel uit van de nieuwe woonregeling. Wanneer u het heeft over het betrekken van een nieuw huis, begint u net aan de verschuiving in het samenleven van uw gezin als er kinderen zijn.

Er zijn veel dingen waarmee rekening moet worden gehouden. De kinderen en de volwassenen moeten de kans krijgen om hun behoeften los te laten en verder te gaan, en om te leren omgaan met en om te gaan met de nieuwe situatie. De kinderen moeten gerustgesteld worden dat zij een thuis, voedsel, liefde, vrienden en familie hebben, net als de andere leden van het gezin. Op lange termijn kan het helpen om op onregelmatige tijdstippen bezoeken met familie en vrienden te plannen, zodat het gezin op de hoogte is van ieders behoeften. Bij een therapie- of gezinsbeoordeling en verblijf over een of twee maanden kan het gezin dan weten wat het de komende 12 maanden van elkaar kan verwachten. Gezinsrondetentjes maken deel uit van het nieuwe gezinssysteem. Ze kunnen worden bereid door het hele gezin, dat samen eet. Gezinsmaaltijden helpen de ouders om de behoeften van de kinderen te begrijpen.

Zorg voor elkaar gedurende de dag volgens hun individuele behoeften, b.v..Lichamelijke zorg: opruimen, wassen, eten geven, naar school gaan, kleding verschonen. Emotionele zorg: Verschonen voor elkaar, elkaar begrijpen. Praten met elkaarWanneer een kind klein is, wordt de gezinsroutine vastgesteld. Wanneer het kind de schoolleeftijd bereikt, wordt het naar een leuke school gebracht en op het schoolterrein om te spelen. Op het schoolterrein zijn alle kinderen met hun boterhammen, gebak, koekjes, kaarten en kranten. Er zijn andere kinderen die spelen of met een andere activiteit bezig zijn.

Er zijn persoonlijke verschillen tussen de kinderen en de ouders; er zijn 2 kinderen om hen mee te nemen voor sport of muzieklessen of gewoon om te spelen. De kinderen spelen in hun eigen groep of spelen met vriendjes die hen kennen. Ze geven om zichzelf. Ze weten niet wat er gaande is. Dingen veranderen bij het gebruik van de computer of de telefoon; het is een heel ander spel, wat met familie/vrienden. Het kind heeft een pauze nodig van het gezin. Als ze op school worden gepest, moeten ze er even tussenuit.

Lees meer

Coaching Burn out

Gezinscoach