Wat is een Coach?

Coaching Tilburg

 

We kunnen geen effectief gedrag ontwikkelen, tot de gewenste effecten, zonder enige hulp en een gids. De rol van de coach is om de hulp, de opleiding en de gids te bieden om het individu, het team of de organisatie te helpen om de beoogde bestemming te bereiken. Dit gaat over persoonlijke ontwikkeling en brengt de persoon en/of het team naar een hoger niveau van prestatie.

Wat is een Coach?

Een coach is een professional die beschikbaar is om hulp en trainingen (of coaching) te geven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en prestaties. Dit is een relatie die groeit uit een persoonlijke interactie die:

Onderzoek heeft aangetoond dat de relaties die door coaching tot stand komen en de manier waarop de relatie werkt, verstrekkende gevolgen hebben voor alle betrokken partijen.

Maar echt, wat is een coach? In het begin is het altijd verrassend dat de cliënten heel goed weten wat ze van de coach kunnen verwachten. Natuurlijk weten de cliënten en geven zij feedback met betrekking tot hun verschillende rollen in de relatie, wat het uitgangspunt is. Na de eerste beoordeling en bespreking, gaat de coaching relatie over leiderschapsontwikkeling.

Dit gezegd zijnde, moet de coach begrijpen dat verschillende stijlen van coaching zullen evolueren als de coach, heel vaak op basis van de voorkeuren van de cliënt. De cliënt wil een bepaalde stijl van coaching integreren in overeenstemming met zijn persoonlijke waarden. Dit is ook het Vitale Teken zodat alle cliënten de sterkte en de zwakte van verschillende stijlen begrijpen.

Van de coach wordt daarom verwacht dat hij/zij flexibel is en zich kan aanpassen, aangezien hij/zij waarschijnlijk betrokken zal zijn bij een aantal rollen die zich op verschillende momenten in de coachingrelatie voordoen, om ervoor te zorgen dat de feedback van de cliënt gebeurt en helpt in de loop van de coachingrelatie. De coach moet ethisch en ontvankelijk blijven voor de behoeften van haar cliënt:

1. De cliënt moet haar coach vertrouwen

2. De cliënt moet haar potentieel erkennen om te ontwikkelen

3. De cliënt moet de sterke punten erkennen die zij bereid is te ontwikkelen

4. De cliënt moet de zwakke punten herkennen die zij wil helpen ontwikkelen

5. De cliënt moet erkennen dat zij in de loop van de coaching op verschillende manieren bij de ontwikkeling betrokken zal zijn

6. Vaak zal de cliënt in het begin niet begrijpen hoe de coach hem de nodige bijstand zal verlenen, zodat hij zijn eigen coach kan ontwikkelen. De cliënt moet in ieder geval haar uitdagingen en haar doelstellingen voldoende gedetailleerd beschrijven.

Een coach moet in staat zijn met de cliënt samen te werken en te luisteren naar wat zij zegt, om te begrijpen welke planning zij heeft, zodat de cliënt de resultaten kan bereiken die worden verwacht. De cliënt wordt ook onderworpen aan de discipline om feedback en opbouwende kritiek te vragen. Bij coaching gaat het om het bieden van hulp, zodat de cliënt de stappen neemt om zijn of haar resultaten te verbeteren.

Cliënten moeten in staat zijn hun zelfbewustzijn op de coach te projecteren, zodat zij het coachingproces kunnen volhouden, nadat de gewenste resultaten zijn bereikt. Een coach moet zich bewust zijn van alle aspecten van de problemen of de ontwikkeling van de cliënt, zodat zij in staat is de oorzaak-en-gevolgrelatie tussen de cliënt en zowel het verleden als de toekomstige richting uit te leggen.

Coaching is de volgorde waarin we het zelf ontwikkelen om te veranderen.

 

Dus, als je een 144.000 dienende Christen wordt, werk je ook aan je fysieke kern.

Dit voor ogen houdend, begin ik te begrijpen dat het streven naar gezondheid niet alleen een werk van de geest is. Het vereist ook een fysieke arbeid. In feite is het lichamelijk “opgeven”, zoals velen van ons hebben ervaren, een van de geheimen voor het verkrijgen van geestelijke vrijheid.

Sisterios, een Grieks woord gebruikt voor iets spiritueels, verwijzend naar theosis, werd door theox pearliens gedefinieerd als een toestand waarin men geneest

Theosis in zijn eenvoudigste definitie is een relatie tussen iemands intellectuele zelf en zijn of haar karakter, waarvoor een bevredigende externe locus, een bevredigend zelfbeeld, en een stabiele emotionele Altijd wordt gestreefd naar een ernstige sinusitis en een ‘algemene’ sinusinfectie. Vaak wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan persoonlijke discipline en/of zelfbeheersing. Vergeving van anderen kan ook een verklaring van theosis zijn.U bezit een sinusitis antibioticum geneesmiddel en ook een sinusitis antibioticum. Als u in een ziekenhuis iemand zou tegenkomen die geen voorzorgsmaatregelen neemt, kunt u beiden drager zijn van een voorhoofdsholteontsteking. Maar in dat geval verwerkt één van u het middel dat het meest bevorderlijk is voor de sinusinfectie.

Een belangrijk verschil dat ik heb waargenomen is dat ongepland tandheelkundig werk wordt gedaan met veiligheidsvoorzorgen. Ik herinner me dat ik kruiden uit de mond haalde van tandartsen die geen veiligheidsbril droegen en alleen goedkope gehoorapparaten droegen. Gelukkig waren de meeste van deze mondhygiënisten niet wat wij zouden noemen “onbekwaam”, maar er werd tenminste enige rudimentaire healing besteed aan het verbergen van de verstopte kruiden. Het systemische antibioticum werkte vaak op het slechte nieuws. Dus, was het alleen maar logisch om ook tegen het houden te “vaccineren”.

In ons streven naar een ziekte- en ziektevrij leven, is het van vitaal belang dat we een sterk immuunsysteem behouden. Dat betekent dat we stress tot een minimum moeten beperken, inclusief het vermijden van de meeste giftige stoffen. We moeten onze cellen ook regelmatig hydrateren, zodat ze een goede bloedsomloop hebben en de juiste voedingsstoffen brengen naar waar ze heen moeten. Bijna iedereen van ons ademt waarschijnlijk vanuit de diepste dichtheid van de longen en heeft veel zuurstof nodig om goed van zuurstof te worden voorzien. Daarom is het zo belangrijk om elke dag minimaal zeven minuten zeer diep, langzaam en diep te ademen. Dit kan bij elke oefening, of het nu een lange wandeling is, het gras maaien, of zelfs dansen. Gedurende die minuten zal men ademen met alleen de kracht van de laagste druk die men inademt. Er moet aan worden voldaan zonder te praten, in te ademen, of andere negatieve toestanden te creëren. Het kan alleen gedaan worden tijdens rustige, langzame, diepe, langzame en ritmische ademhalingen voornamelijk voor de periode van één rep. Het kan gedurende de hele dag herhaald worden en zal uw leven daadwerkelijk verbeteren. Degenen die het moeilijk vinden om diep te ademen, houden hun adem in, dwingen hun adem letterlijk weg en in hun bovenborst, wat het resultaat is van veel beoefenaars van ondiepe ademhalingen, beweren dat ze in staat zijn om direct contact te maken met hun spirituele bron.

Een andere zaak waar u op moet letten is dat alle doordringende en oncontroleerbare invloeden moeten worden vermeden of verwijderd uit de omgeving, ter wille van uw eigen persoonlijke gezondheid. Let op wat u met uw invloed opbouwt, in het leven. Wees u ervan bewust, dat er vele invloeden in de wereld zijn, waar u misschien nooit controle over zult hebben. Niet alle invloeden zijn onvermijdelijk.

Lees meer:

Edelstenen winkel

Healing Den Bosch