Wat is bewustzijn?

Bewustwording

Uitdagende en belangrijke vraag? Als je gezond en gelukkig wilt zijn, als je gelukkig wilt worden, moet je je bewust zijn van wie je bent. Het hoogste doel van het menselijk bestaan is zoveel mogelijk bewust te worden om iemand te worden die van waarde is voor andere mensen. We zijn hier niet alleen om te eten, te voeden, te slapen en te sterven (er is zelfs nooit sprake van een zelfevenwicht, laat staan van enig geluk in dit leven). Het hele doel van het menselijk bestaan is om bewust te worden.

Wat is ons lichaam? Als het je lichaam is, dan is je lichaam je voertuig dat je gebruikt om te komen waar je heen wilt en om van je leven te genieten. Je lichaam slaat je emoties op. Als je lichaam het lichaam is, dan is je geest de bestuurder. Maar je goed voelen en je slecht voelen, goed en slecht, veranderen niets. Ze zijn een deel van je zelfde ervaring. Wie is er niet gelukkig? Het lichaam blijft gelukkig en in zichzelf gekeerd. Het lichaam is in een eeuwigdurende staat van geluk en introspectie, maar je geest misschien niet. Je zit misschien altijd vast in een cyclus die veel lawaai maakt, maar er is een deel van je dat ook in een voortdurende staat van geluk en kalmte is.

Hoe komt onze geest in een staat van geluk? Het deel van ons dat verantwoordelijk is voor ons bewustzijn, maakt deel uit van de menselijke geest. Het is emotioneel, rationeel en inzichtelijk. Het kan gevaarlijk zijn om de emotionele geest te negeren omdat het geleidelijk leidt tot het ook negeren van de rationele geest. Het hart wil eigenlijk nergens aandacht aan schenken. Het wil naar buiten en de koude en donkere wereld van waarnemingen verlaten. Het emotionele verstand is belangrijk omdat we liever iets voelen dan het te doen en te bewerken, te doen en te bewerken in de mate dat het onze gezondheid schaadt. Weet je, er zijn genoeg studies over mensen met ernstige ziektes zoals kanker, Chi Valentin, MS ingesteld. Als ze zouden beginnen met het ontwikkelen van emotioneel bewustzijn, zodat ze de emotionele gebeurtenissen zouden gaan zien, zouden ze waarschijnlijk beter worden.

Dit bewustzijn is een bewustzijn dat je niet slecht bent maar veel gelukkiger kunt zijn. Het betekent dat je niet alleen een respectabele biomedische professional bent, maar ook dat je een mens bent, niet alleen een biomedische professional. Deze bewustwording is in feite een proces waardoor je een ander deel van jezelf of van andere mensen gaat zien. “Bewustwording van je oorspronkelijke natuur is de eerste stap voor spirituele groei: het totale begrip van wie je werkelijk bent. Je bent geen slachtoffer of een rechtssysteem of een cultuur die losstaat van jou. Je hoort bij al deze dingen, maar in plaats van gescheiden te zijn, sta je op hetzelfde niveau als iedereen.” (‘Het pad van de goddelijkheid’ door Surwit Adil)

De manier waarop wij in contact komen met ons bewustzijn is door middel van verbeeldende activiteiten. Wat de situatie ook is, ze is ontworpen of geschapen om in wisselwerking te staan en te reageren op onze gedachten, gevoelens, emoties en ons lichaam, niet om ervan gescheiden te zijn. Wij zijn niet ons lichaam. Het is een object dat je kunt zien, horen, ruiken en aanraken, maar het is niet jou. In ‘Being There’ mate worden we ons bewust van ons lichaam. Met beweging kunnen we onze voeten zien, onze voeten voelen, maar we komen in een staat van zijn in de wereld die anders is dan wat ons lichaam de hele tijd ervaart. Het is een groeiende bewuste staat van zijn die beweging betekent en beweging brengt gewoonlijk subliminale emoties voort. In deze activiteit komen we los van de blokkades die door onze conditionering zijn ontstaan en krijgen we de kracht om kalm en in vrede met onszelf te zijn. Het is ook een leerproces. In deze activiteit leren we kennen wie we zijn en wat voor ons het belangrijkste is. Het doel van “oorspronkelijk zijn” is geen doel maar een psychosomatisch proces.

Lees meer

Koken op locatie

Bewustwording