Wat is uw mentale wezen?

Mindfulness meditatie Nijmegen

Hoe zwaar is je mentale last?

De hersenen registreren voortdurend alles, waardoor het een zeer zware bevrijdende last wordt. Niet alleen registreert het elk detail, het slaat ook emoties en vroegere ervaringen op. Als een persoon emotioneel getroffen is door een negatieve ervaring, wordt deze ervaring direct opgeslagen in het onderbewustzijn. Eén slechte ervaring in de vorm van herinneringen, gedachten of emoties, creëert een voortdurende last van bagage. Het beperkt vervolgens je vrijheid, en beheerst de keuzes die je maakt. Het kan zowel zo vertrouwd als zo comfortabel zijn, en toch herken je die beperking niet. Je herkent niet eens het verschil tussen wat er werkelijk gebeurt en wat er alleen met de geest gebeurt. Mindfulness training is de oplossing

De eenvoudige oplossing is te leren meer aandacht te hebben voor je externe omgeving. Ook al kunnen we niet veel zien, we kunnen wel bepalen wat we zien en bewust keuzes maken over wat we kiezen te zien. Hoe doen we dit? De sleutel tot dit probleem is niet te proberen alles om je heen te beheersen, maar in plaats daarvan gelijkwaardigheid en aanvaarding te leren. De sleutel is je te richten op wat je voelt en hoe het je beïnvloedt. Hoe je de omgeving op elk moment bekijkt, is hoe je je erover zult voelen. De juiste vereniging is dat de wereld op het moment van vandaag gelijk is aan de wereld in het verleden en de wereld van morgen. Als dit eenmaal is gebeurd, zul je een moment van helderheid ervaren, want alles wat je ziet zijn de herinneringen van morgen. Dit komt neer op het loslaten van de geest, want alle winkels zijn niet wat zich materialiseert.

Alleen jullie drieën zullen creëren en zijn. Alle menselijke constructies die de geest creëert; iedereen of elke andere levensvorm kan zijn. Jullie drieën kunnen dan naar het verleden of de toekomst gaan. Je moet anderen laten zijn, in plaats van dat je trouw bent aan je ware aard. De wereld is jullie drieën. Het universum is het alwetende alles-doen-niets door het proces van het veranderen van alle dingen terwijl ze zich ontvouwen. Neem even de tijd. Neem een pauze en probeer niet alles om je heen te controleren. Dit zal helpen om je doel te bepalen. Schrijf drie vragen op over wat je wilt in je leven. Op een dag zal dit proces je op je gemak stellen.

Neem de tijd. Zelfs als je nu niet op alle drie de vragen kunt antwoorden, zul je dat te zijner tijd wel kunnen. Energie is de enige ervaring die voortduurt. De lichte en ondergeschikte vormen van levensvormen zijn beperkt tot de planeet aarde. Er is geen andere dergelijke levensvorm. De natuur zelf beperkt haar eigen expansie niet. Bent u een dier? Bent u een mens? Hoe krijg je perspectief over wat er in het leven bereikt moet worden? Ben je tevreden? Bent u afwachtend? Stap uit de menigte om nieuwe energiepatronen te creëren. Val niet in de klasse van gewone energievormen, voel de vibratie van de nieuwe energie die de planeet aarde beïnvloedt.

Lees meer

Omgaan met stress

Mindfulness meditatie